Umów konsultację
+48 508 454 280

Psychoterapia EMDRTerapia w podejściu EMDR
Kiedy przeżywamy silny stres, w naszym mózgu może powstać coś w rodzaju rany, która na skutek nawet drobnych bodźców przywołujących trudne wspomnienia, uruchamia lawinę silnych odczuć o intensywności podobnej jak z czasu traumatycznego zdarzenia. Aby rana mogła się zabliźnić, należy odpowiednio przetworzyć trudne wspomnienie, dzięki czemu przestanie ono być źródłem silnego lęku i bólu.
Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”) jest złożoną, ustrukturalizowaną i opartą na dowodach naukowych psychoterapią, która umożliwia leczenie objawów i zaburzeń, wynikających z trudnych i urazowych doświadczeń.
Odkryta i opracowana przez Francine Shapiro – bazuje na Modelu Adaptacyjnego Przetwarzania Informacji (Adaptive Information Processing Model).
Terapię EMDR początkowo wykorzystywano głównie do pomocy osobom, u których zdiagnozowano PTSD (Posttraumatic Stress Disorder – Zespół stresu pourazowego). Obecnie terapia EMDR sprawdza się także w leczeniu szeroko pojętych zaburzeń lękowych (m.in. fobie, lęk społeczny, lęk uogólniony), depresji, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń odżywiania, przeżywaniem żałoby po stracie.
Leczenie terapią EMDR jest stosowane przy pojedynczych ostrych  traumach jak wypadki, przemoc, katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, zdarzenia wojenne, napaść, gwałt etc., jak też wielokrotna, długotrwała ekspozycja na sytuacje urazowe np. trwająca psychiczna/seksualna przemoc, wykorzystywanie seksualne, wojna, tortury.
Warto tu przytoczyć cytat z książki autorstwa prof. dr hab. Marii Lis-Turlejskiej pt. „Stres traumatyczny. Występowanie następstwa terapia”, Wydawnictwo Żak, 2002,  str. 10-11:
Diagnoza PTSD ponownie przywołała pogląd, że wiele neurotycznychobjawów nie jest rezultatem jakiejś tajemniczej, niemal niemożliwej do wyjaśnienia, opartej na genetycznym podłożu irracjonalności, ale niemożności ludzi do dania sobie rady z rzeczywistymi przeżyciami, które obezwładniły ich zdolność do radzenia sobie. […] W zakończeniu artykułu wstępnego, redaktor „American Jurnal of Psychiatry” J. Douglas Bremner z Ośrodka dla Weteranów, Uniwersytetu Yale, pisze:
Im bardziej przybywa badań nad traumatycznym stresem, tym bardziej staje się oczywiste, że może on wywierać dalekosiężny wpływ na wszystkie poważne zaburzenia psychiczne. W związku z tym PTSD zaczyna przypominać szybko jadący pociąg, grożący tym, że pociągnie za sobą wszystko, co pojawi się na jego drodze. Istnieje naturalna tendencja do oporu wobec diagnoz związanych ze stresem (stress-related diagnoses), związana z ich potencjalnie wybuchowym oddziaływaniem na postawy społeczeństwa wobec sprawstwa i odpowiedzialności. Wyzwaniem dla nas – zajmujących się tymi zagadnieniami – jest znalezienie odpowiedniej równowagi”.
Bywa, że problem, z którym przychodzi klient zostaje rozwiązany już w trakcie kilku spotkań, czasem jednak, w zależności od problemu, trwa to dłużej.
Podejście EMDR rekomendowane jest przez międzynarodowe i  krajowe organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym m.in.: American Psychiatric Association; National Institute of Health & Clinical Excellence; Department of Veterans Affairs and Department of Defence; Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Informacje na tej stronie pochodzą z zasobów EMDR Institute, Inc. www.emdr.com oraz EMDR Europe www.emdr-europe.org .
Strony internetowe na temat terapii EMDR:

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) – wikipedia

EMDR – uznana metoda leczenia traumy

portal.abczdrowie.pl/emdr

EMDR w pracy z traumam

Dzieciństwo szczęśliwe, czyli jakie?

Zapoznaj się z terapią EMDR 1

Zapoznaj się z terapią EMDR 2