Umów konsultację
+48 508 454 280

Jak przebiega terapia EMDR?

Terapia EMDR składa się z kilku etapów. Stymulacja ruchu gałek ocznych lub inna forma pobudzenia obu pólkul mózgowych jest używana w jednym z nich. Badający to zjawisko naukowcy z Uniwersytetu Harvard, uważają, że dzięki temu procesowi uruchamiają się biologiczne mechanizmy podobne do tych występujących podczas fazy snu REM. Szybciej i łatwiej tworzą się nowe połączenia neuronalne. Podczas sesji EMDR dochodzi do przewartościowania trudnych emocji związanych z bolesnym wspomnieniem. Przykładem może być ocalały z trzęsienia ziemi, który poczucie przerażenia i bezradności może przewartościować na przekonanie: „Jestem silny i poradziłem sobie z tą trudną sytuacja”.
Przebieg procesu terapeutycznego
EMDR angażuje skupienie uwagi na przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Omawiane są wspomnienia dotyczące trudnych doświadczeń. Poruszane są również aspekty dotyczące aktualnej sytuacji, powodującej trudności w funkcjonowaniu. W trakcie terapii rozwija się umiejętności i przekonania potrzebne do lepszego funkcjonowania w przyszłości.
Faza 1
Pierwsze sesje przeznaczone są na poznanie historii klienta. Gdy klient poczuje gotowość i określi potencjalne wątki, które mogą stać się przedmiotem terapii, terapeuta ustala, od których wspomnień rozpocząć. Ważne są zarówno trudne wspomnienia, jak i aktualna sytuacja klienta wywołująca trudności w funkcjonowaniu. Pierwszym celem terapii EMDR są najwcześniejsze zdarzenia mające swe początki w dzieciństwie, w dalszej kolejności terapeuta skupia się na przepracowaniu przeszłych urazów z dorosłości. Długość terapii zależy m.in. od ilości traumatycznych doświadczeń oraz od tego, jak dawno wystąpiło pogorszenie funkcjonowania na skutek silnego stresu.
Faza 2
W drugim etapie terapii klient wraz z terapeutą wypracowują sposoby radzenia sobie ze stresem. Pomocne w tym celu okazują się techniki relaksacyjne. Celem terapii EMDR jest osiągnięcie szybkich i trwałych zmian, przy zachowaniu równowagi wewnętrznej.
Faza 3
W tej części terapii wcześniej zidentyfikowane trudne wspomnienia zostają przetworzone przy użyciu terapii EMDR. Klient będzie miał za zadanie zidentyfikowanie trzech obszarów:
1. żywego obrazu związanego ze wspomnieniami;
2. negatywnych przekonań na swój temat, związanych ze wspomnieniami;
3. emocji i odczuć z ciała związanych ze wspomnieniami.
Faza 4
Klient identyfikuje pozytywne przekonania na temat samego siebie. Terapeuta pomaga klientowi ocenić nasilenie negatywnych i pozytywnych przekonań o sobie samym.
Faza 5
Następnie klient zostanie poinstruowany, żeby skupić się na obrazie, negatywnych myślach i odczuciach z ciała, jednocześnie rozpoczynając ich przetwarzanie przy użyciu pobudzenia obu półkul mózgowych. Do tego celu terapeuta może użyć m.in. ruchy gałek ocznych klienta, naprzemienną stymulację dłoni pulsatorami czy bodźców dźwiękowych. Po każdym etapie terapii, terapeuta prosi klienta, aby jego myśli zostały wyciszone i aby skupił się na ewentualnych pojawiających się w umyśle kolejnych elementach wspomnienia. Praca nad wspomnieniami powtarza się kilkakrotnie w trakcie jednej sesji, aż do osiągnięcia przez klienta znaczącego obniżenia negatywnych emocji związanych ze wspomnieniem.
Faza 6
Następnie klient proszony jest o przypomnienie sobie pozytywnych przekonań na swój temat, które zostały ustalone na początku sesji. Klient skupia się na tych przekonaniach podczas kolejnych etapów stymulacji.
Faza 7
Kończąc spotkanie terapeuta upewnia się, że klient wyciszył emocje związane z wcześniej omawianymi trudnymi doświadczeniami i prosi klienta aby zwracał uwagę na swoje odczucia pojawiające się w nadchodzących po sesji dniach.
Kolejna sesja terapeutyczna zaczyna się od fazy siódmej. Poświęcona jest ona na przeanalizowanie dotychczasowych rezultatów terapii, aktualnych wydarzeń i przyszłych wydarzeń, które wymagać mogą odpowiedniego wsparcia.
Informacje na tej stronie pochodzą z zasobów EMDR Institute, Inc. www.emdr.com oraz EMDR Europe www.emdr-europe.org .