Umów konsultację
+48 508 454 280

Kiedy zgłosić się do psychologa?

Przykładami takich sytuacji są:

   obniżony nastrój;
   zmaganie się ze stresem lub lękiem;
   traumatyczne doświadczenia;
   trudności w nawiązywaniu relacji lub ich pogorszenie;
   zaburzenia snu i odżywiania;
   brak motywacji do działania;
   trudności w akceptacji zmiany;
   niezakończone, długo trwające żałoby.

Trudne doświadczenie z przeszłości, które wpływa negatywnie na nasze funkcjonowanie dzisiaj, najprawdopodobniej wywołało w nas objawy związane ze stresem traumatycznym.
Przykładami takich doświadczeń mogą być:
 • zaniedbanie potrzeb emocjonalnych w dzieciństwie;
 • wypadki komunikacyjne;
 • doświadczenie przemocy fizycznej i psychicznej;
 • napady;
 • klęski żywiołowe;
 • gwałty;
 • nagła śmierć bliskiej osoby;
 • diagnoza nieuleczalnej choroby;
 • powtarzające się doświadczenie przemocy domowej;
 • nadużycia seksualne;
 • doświadczenia związane z wojną.
Do konsekwencji jakie może wywołać trauma zaliczają się:
 • wycofanie się z dotychczasowych relacji i zainteresowań;
 • poczucie bezradności, bezsilności;
 • poczucie ciągłego zmęczenia;
 • drażliwość, wybuchy gniewy;
 • pogorszenie jakości snu;
 • obniżenie nastroju, brak zainteresowania życiem;
 • chroniczny niepokój;
 • problemy z pamięcią wydarzenia traumatycznego;
 • czasami również fragmentaryczna pamięć następujących po nim tygodni czy miesięcy;
 • niespodziewane, powracające, żywe wspomnienia traumy;
 • powtarzające się sny związane z traumatycznym wydarzeniem (w tym koszmary);
 • silne poczucie wstydu;
 • trudności z koncentracją uwagi;
 • problemy somatyczne: bóle brzuch, bóle głowy, kołatanie serca.
Na podstawie wstępnego wywiadu psycholog ocenia natężenie poszczególnych objawów i czas ich trwania. Dzięki temu możliwe będzie zaproponowanie właściwego podejścia terapeutycznego.