Umów konsultację
+48 508 454 280

Kodeks etyczno – zawodowy

Co nie powinno mieć miejsca
w kontakcie z psychologiem,
jeśli zdecydował się Państwu pomagać?
Psycholog nie powinien:
 • wygłaszać ocen na Państwa temat;
 • obrażać się lub złościć na Państwa;
 • mówić, co Państwo macie robić (może jedynie wyrażać sugestie, opinie);
 • narzucać państwu swoich wartości;
 • zmuszać Państwa do zrobienia czegoś;
 • inicjować, ani odwzajemniać jakichkolwiek zachowań o charakterze seksualnym;
 • spotykać się z Państwem na gruncie towarzyskim;
 • opowiadać Państwu o swoim życiu osobistym;
 • zmieniać ustalonej z Państwem wysokości opłat za sesję;
 • rozmawiać z Państwem o sprawach innych swoich klientów;
 • dawać Państwu, ani przyjmować wartościowych prezentów;
 • skończyć pracę z Państwem przed osiągnięciem wyznaczonego celu, bez podania przyczyny i zaproponowania innej osoby na swoje miejsce.
Ponadto psychologa obowiązuje Kodeks Etyczno – Zawodowy i dochowanie tajemnicy zawodowej oraz całkowitej dyskrecji, od której może odstąpić jedynie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego.