Zapraszam na konsultację

Zapraszam na konsultację

Psychoterapia EMDR sprawdza się w leczeniu depresji i zaburzeń afektywnych, zaburzeń lękowych (fobie, lęk uogólniony, ataki paniki, kompulsje), zaburzeń odżywiania, zaburzeń seksualnych, kłopotów w relacjach, wstydu, problemów z poczuciem własnej wartości, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń stresowych pourazowych prostych i złożonych (PTSD, DESNOS). Pracuję także w podejściu humanistycznym, kładąc nacisk na zrozumienie położenia klienta, jego indywidualnej sytuacji w połączeniu z niepowtarzalną strukturą osobowości ukształtowaną na przestrzeni doświadczeń z dotychczasowego życia.